Dış Ticarette İstatistik ve Analizler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ANALİZLERİ

 

Dış Ticaret İstatistikleri

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

 

https://data.tuik.gov.tr/en/main-category-sub-categories-sub-components2/

İstatistik Tablolar : https://data.tuik.gov.tr/en/main-category-sub-categories-sub-components2/  

Haber Bülteni : https://data.tuik.gov.tr/en/main-category-sub-categories-sub-components2/  

Metadata : https://data.tuik.gov.tr/en/main-category-sub-categories-sub-components2/  

Dış Ticaret Dinamik Sorgulama :

Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Ticaret Sistemi)

https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul

Dış Ticaret İstatistikleri Ara Malı İthalatı (M)

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=140&locale=tr

Dış Ticaret İstatistikleri (Genel Ticaret Sistemi)

https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R?token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd

 

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret İstatistikleri

E-Ticaret İstatistikleri

https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler

Gümrük İstatistikleri

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/bakanlik-istatistikleri/gumruk-istatistikleri

 •  

Dış Ticaret Verileri

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/bakanlik-istatistikleri/gumruk-istatistikleri/dis-ticaret-verileri

      Yıllara Göre Dış Ticaret 

            Aylara Göre Dış Ticaret

            En Fazla İhracat Yapılan 20 Fasıl

            En Fazla İthalat Yapılan 20 Fasıl

            En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke

            En Fazla İthalat Yapılan 10 Ülke

            Komşu Ülkeler İle İhracat

            Komşu Ülkeler İle İthalat

            Ülke Grupları İle İhracat 

            Ülke Grupları İle İthalat 

            Avrupa Birliği İle Dış Ticaret

            Bölge Müdürlüklerine Göre Dış Ticaret

            En Fazla İhracat Yapılan 10 Gümrük Müdürlüğü

            En Fazla İthalat Yapılan 10 Gümrük Müdürlüğü

            Ödeme Şekillerine Göre Dış Ticaret 

            Taşıma Şekillerine Göre Dış Ticaret

            Gümrük Rejimlerine Göre İhracat

            Gümrük Rejimlerine Göre İthalat

            Yıllara Göre Beyanname Sayıları

            İhracat ve İthalat Yapan Firma Sayıları

            Kara Kapılarına Göre Giriş-Çıkış Yapan Araç Sayıları

            Kara Kapılarına ve Araç Türlerine Göre Araç Giriş-Çıkış Sayıları

            Türlerine Göre Araç Giriş-Çıkış Sayıları

            Kara Kapılarına Göre Yolcu Sayıları

            Onaylanmış Kişi Sayıları

            Yetkilendirilmiş Yükümlü Sayıları

            Vergi Türüne Göre Tahsil Edilen Gümrük Vergileri

            Yıllara Göre Tahsil Edilen Gümrük Vergileri ve Toplam İçindeki Payı

            Geri Verme-Kaldırma İstatistikleri

            Laboratuvar İstatistikleri

            Gümrük Müşavir ve Yardımcısı Sayıları

            Gümrüksüz Satış Mağazası Sayıları

            Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunmasına İlişkin Başvuru Sayıları

            Bağlayıcı Tarife Bilgisi İstatistikleri

Dış Ticaret İstatistikleri

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri

 •  

Dış Ticaret İstatistikleri (2019-2020 Ocak-Mart Dönemi) Genel Ticaret Sistemi

 

 •  

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri Veri Sorgulama Ekranı

 

 •  

Ülkelere Göre Dünya Ticareti (2005-2018)

 

 •  

Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler Bülteni (2018 YILLIK)

 

 •  

Dış Ticaret İstatistikleri Haber Bülteni (MART, 2020)

 

 

Tasfiye Verileri

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/bakanlik-istatistikleri/gumruk-istatistikleri/tasfiye-verileri

 •  

Kaçakçılıkla Mücadele Verileri

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/bakanlik-istatistikleri/gumruk-istatistikleri/kacakcilikla-mucadele-verileri

 

Veri Bültenleri

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/veri-bultenleri


Ocak ayı veri bülteni için tıklayınız.
Şubat ayı veri bülteni için tıklayınız.
Mart ayı veri bülteni için tıklayınız.

Gümrük İşlem Verileri

https://risk.ticaret.gov.tr/404.html?aspxerrorpath=/istatistikler/gumruk-islem-sureleri

Serbest Bölgeler İstatistikleri

https://ticaret.gov.tr/serbest-bolgeler/serbest-bolgeler-istatistikleri

 

Temel İstatistikler

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Ekonomik Görünüm :

https://ticaret.gov.tr/data/5e18288613b8761dccd355ce/Ekonomik%20G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%20Mart%202020.pdf

Araştırma ve Raporlar :

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/arastirma-ve-raporlar

 •  

Ekonomik Görünüm

 

 •  

Dış Ticaret Beklenti Anketi

 

 •  

Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gündemi

 

 •  

Sektörel Raporlar

 

 •  

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu

 

 •  

Senin Kararın! (mı?)

 

İstatistiki Veri  Kaynakları :

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistiki-veri-kaynaklari

Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat İstatistikleri

İhracat Rakamları : https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari

 

İlk 1000 İhracatçı Araştırması :

https://tim.org.tr/tr/raporlar-ilk-1000-ihracatci-arastirmasi

Dünya  Dış Ticaret İstatistikleri

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistiki-veri-kaynaklari

İstatistiki Veri Kaynakları