İhracata Yönelik Üretim ve Yatırım Amaçlı Eximbank Kredileri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İhracata Yönelik Üretim ve Yatırım Amaçlı Eximbank Kredileri

Eximbank İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi

https://www.eximbank.gov.tr/TR,140/ihracata-donuk-uretim-finansman-kredisi.html

Yeniden yapılandırma çalışmaları nedeniyle yeni başvuru kabul edilememektedir.

Genel Bilgi

 

Eximbank İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

 

https://www.eximbank.gov.tr/TR,532/ihracata-yonelik-isletme-sermayesi-kredisi.html

Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Genel Bilgi

Uygulama Esasları ve Ekleri

Kredi İletişim Bilgileri

 

Eximbank İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

 

https://www.eximbank.gov.tr/TR,547/ihracata-yonelik-yatirim-kredisi.html

Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır

Genel Bilgi

Uygulama Esasları ve Ekleri

Kredi İletişim Bilgileri