Neden üye olmalıyım?

Neden üye olmalıyım?

İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren Birliklere üye olmaları İhracat Yönetmeliği, 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Yönetmelik gereğince zorunludur.

Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan zorunlu beyanname onayı, ihracatı kayda aldırmak, konsinye ve bedelsiz ihracat uygulamaları, ihracata yönelik devlet desteklerinden, UR-GE projeleri, yurt dışında ve yurt içinde düzenlenen fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, tasarım, pazara giriş evrakları, ktz yetkinlik projeleri, yurt dışı birim tanıtım ve marka tescil desteği, Turquality ve marka destekleri, dahilde ve hariçte işleme rejimi, eğitimlere katılım  ve diğer hizmetlerden yararlanmak için de Birliklere üye olmak gerekir.