CEYHUN YEŞİLŞERİT İLE “TEMEL ULUSLARARASI TİCARET KURALLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI” ONLINE EĞİTİMİ

 

Ceyhun YEŞİLŞERİT'in anlatımı ve sunumuyla “Temel Uluslararası Ticaret Kuralları ve Türkiye Uygulamaları” Eğitimi 9 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00'de Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 502 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Ceyhun YEŞİLŞERİT anlatımında özetle aşağıdaki konulara yer vermiştir;

- Uluslararası Ticarette Sözleşmeler 

 - Uluslararası Teslim Şekilleri INCOTERMS

    - İhracatçı ve İthalatçı Açısından Hak ve Sorumluluklar
    - Riskler ve Yönetimi
    - Kullanışlı INCOTERMS 2020 Tablosu

 - Uluslararası Ödeme Şekilleri   

    - Vesaik Mukabili Ödeme, Cash Against Documents (CAD)
    - Mal Mukabili Ödeme, Cash Against Goods (CAG)
    - Peşin Ödeme, Cash in Advance
    - Akreditif, Letter of Credit (L/C)
    - Kabul Kredili, Acceptance Credit
    - Banka Ödeme Yükümlülüğü, Bank Payment Obligation (BPO)

 - Kısaca İhracat Mevzuatı

    - İhracat ve İhracatçı Tanımlamaları
    - İhracatın Tabi Olduğu Hususlar (Madde, Ülke, Şekil)
    - İhracı Yasak Olan Mallar
    - İhracı İzne Tabi Mallar

 - Kısaca İthalat Mevzuatı

    - İthalat ve İthalatçı Tanımlamaları
    - İthalinde İzin Gerektiren Mallar
    - Gümrükte Ödenen Vergiler ve Temel Hesaplama Yöntemleri
    - İthalat Listeleri ve GTİP

 - Kısaca Gümrük Mevzuatı

    - Gümrük Rejimi
    - Gümrük Tarifesi
    - Bağlayıcı Tarife
    - Gümrük Belgelerini Saklama Süresi
    - Eşyanın Gümrükte Bekleme Süresi
    - Geri Gelen Eşya
    - Gümrük Vergisinde Muafiyet ve İstisna
    - Gümrükte Beyan, Beyanname, Tescil ve Düzeltme
    - Basitleştirilmiş Usul
    - Sonradan Kontrol

 - Uluslararası Mali ve Ticari Evraklar

    - Uluslararası Ticaret Operasyonlarında Belgelerin Hazırlanması / Toplanması
    - Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler
    - Ticari / Mali Belgeler
    - Taşıma Belgeleri
    - Menşe ve Dolaşım belgeleri
    - Önemli ve Sık Kullanılan Diğer Belgeler

Anlatım ve sunum sonrasında Ceyhun YEŞİLŞERİT katılımcıların sorularını cevaplandırmıştır.

Eğitim sunumu için tıklayınız.