DR. ÖĞRETİM ÜYESİ EDA GİRAY İLE ULUSLARARASI MARKA PATENT UYGULAMALARI VE UYUŞMAZLIKLARI

 

Dr. Öğretim Üyesi Eda GİRAY'ın anlatım ve sunumuyla " Uluslararası Marka Patent Uygulamaları Ve Uyuşmazlıkları Webinarı" 11 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 134 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

- TPMK Teşkilat yapısı, Marka -Ulusal ve Uluslararası Mevzuat

 - Marka tanımı, Marka olabilecek işaretler, Türleri, Korumadan Yararlanacak Kişiler

 - Tescil Süreci- Üçüncü kişi görüşleri, Yayıma İtiraz; Karara İtiraz Kullanımın İspatı Yükümlülüğü- - Uzlaşma

 - Mutlak Ret nedenleri-Nispi Ret Nedenleri- İtiraz Kullanımın İspatı Yükümlülüğü

 - Markanın Tescil ve Tescil sonrası işlemler, Yenileme Markanın sona erme halleri ve sonuçları – sicilde gerçekleşen değişiklikler

 - Uluslararası Marka Tescil Sistemleri : - Madrid Protokolü -- Avrupa Birliği Marka Sistemi

 - Tasarıma İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Uygulamaları

 - Tasarım Tanımı -Tasarım Tescil Şartları

 - Coğrafi İşaretlere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Uygulamaları -Coğrafi İşaretler ile ilgili Yargısal Süreç

 - Hukuki İşlemler- Marka Değerlemesi

 - Hakkın ihlali halinde açılabilecek davalar

 - Tecavüzün olmadığının tespiti davası

 

Eğitim sonunda Dr. Öğretim Üyesi Eda GİRAY katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

 

Eğitim Sunumu: ULUSLARARASI MARKA PATENT UYGULAMALARI VE UYUŞMAZLIKLARI