İNAN ACILIOĞLU İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN ORGANİZASYONLAR ONLINE EĞİTİMİ

Dijital Dönüşüm Ve Değişen Organizasyonlar Eğitimi İnan ACILIOĞLU'nun anlatımı ve sunumuyla 24 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00'de Webinar-Zoom uygulamasıyla 119 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirilmiştir.


Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 - Endüstri Devrimleri ve Dijital Dönüşüm

 - Yeni Teknolojiler (IoT, 3D, Büyük Veri, Bulut Teknolojisi, Yapay Zeka, Sanal Gerçeklik, Blockchain)

 - IoT

 - 3 D

 - Büyük Veri

 - Bulut Teknolojisi

 - Yapay Zekâ

 - Sanal Gerçeklik

 - Blok Zinciri Blockchain

 - Dönüşümün Anahtarları (Kişiselleştirme, Görünürlük, Entegrasyon, Asimetrik Rekabet ve Paylaşım

    Ekonomisi)

 - Kişiselleştirme

 - Görünürlük (Visibility)

 - Entegrasyon

 - Asimetrik Rekabet

 - Paylaşım Ekonomisi

 - Dijital ile Evrilen Organizasyonlar (Evrilen Değerler, Yıkıcı Yenilik, Dijital Asistanlar, Çevik Organizasyonlar)

 - Evrilen değerler

 - Abonelik ekonomisi

 - Yıkıcı yenilik

 - Costovation

 - Otomasyon

 - Dijital asistanlar

 - GİG çalışanlar

 - Çevik organizasyonlar

Eğitim sonunda İnan ACILIOĞLU katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Eğitmen İnan ACILIOĞLU'nun tercihine bağlı olarak eğitim sunumu ve video kaydı paylaşılamamaktadır.