NEDİM NARLI İLE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ İLE FİNANSAL OKUR YAZARLIK

 

Nedim NARLI'nın anlatım ve sunumuyla " Makro Ekonomik Göstergelerin Analizi İle Finansal Okur Yazarlık Webinarı" 28 Ocak 2020 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 198 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

- Dünya'da Değişen Güç Dengesi, Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri

 

- Küresel Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

 

- ABD, AB, Çin, Japonya, Rusya Ekonomileri Hakkında Değerlendirme

 

- Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Ekonomiye Etkileri

 

- Rezerv Para Kavramları

 

- Piyasalar ve Etkileşimleri

 

- Küresel Ekonomik Göstergelerin Kur, Fiyat ve Faiz Üzerindeki Etkileri

 

- Küresel Siyasetin ve Savaş Riskinin Kur, Fiyat ve Faiz Üzerindeki Etkileri

 

- Türkiye'de Genel Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi

 

- Türkiye'nin Dış Borç Stoku, Kısa Vadeli Borçlar, Cari Açık

 

- Türkiye'de Devlet Borcu ve Bütçe Açığı

 

- Ulusal Ekonomik Göstergelerin Kur, Fiyat ve Faiz Üzerindeki Etkileri

 

- Ulusal Siyasetin Kur Fiyat ve Faiz Üzerindeki Etkileri

 

- Şirketleri Bekleyen Tehditler ve Fırsatlar

 

- Yatırım Politikaları

 

- Büyüme ve Küçülme Stratejileri

 

Eğitim sonunda eğitmen Nedim NARLI katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

 

Eğitim Sunumu için tıklayınız.