T.C. SAO PAULO TİCARET ATAŞESİ CANSU DİNÇER ZEYBEK İLE BREZİLYA ÜLKE WEBİNARI

T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşesi Cansu DİNÇER ZEYBEK'in sunumu ve anlatımı ile Brezilya Ülke Webinarı 13 Ağustos 2020 tarihinde zoom-webinar uygulamasıyla 85 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Sayın Cansu DİNÇER ZEYBEK anlatım ve sunumunda özetle aşağıdaki konulara yer vermiştir.

G-20 grubunun ve Mercosur'un üyesi olan,  2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında dünyanın 8. Büyük, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya'ya ilişkin ekonomik, sosyal ve diğer istatistiksel veriler, Brezilya ülke bilgileri, Brezilya, pazarının durumu ve yapısı, Brezilya'nın sosyal, kültürel ekonomik ve dış ticaret yapısı, , ekonomik göstergeleri, soya fasulyesi, ham petrol, demir cevherleri, mısır, odun hamuru, tavuk eti (dondurulmuş), soya yağı, petrol yağı, sığır eti, şeker sektörlerinin ülke ekonomisine katkıları, Brezilya'nın ekonomik göstergeleri, üretim, sektör ve istihdam bilgileri, yabancı çalışanların genel durumu, Brezilya'nın ülke ürün ve sektör bazında ihracat, ithalat verileri ve yapısı, Türkiye – Brezilya ikili ekonomik, sosyal ve dış ticaret ilişkileri, siyasi gelişmelerin dış ticaretimize etkileri,  ülkeler arası ticaret hacmi, Türkiye – Brezilya işbirliği olanakları, ihracatımızda önemli ve potansiyel ürünler, Hazır Giyim, Demir Çelik, Halı, Beyaz Eşya , Mobilya, Elektrikli Makineler ve Kablolar, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Ev Tekstili, Malzemeleri , Sert Kabuklu Meyveler, Bisküvi, Konserve Meyve Sebzeler, Meyveler, Makarna, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Meyve Suyu, Maya, Domates Salçası, Alkolsüz İçecekler,  pazardaki fırsatlar (kalite-fiyat avantajıyla Türk Malı imajı, kültürel ve dini yakınlık), pazarda rakip ülkeler, Çin, ABD, Hollanda, Arjantin, Almanya, G. Kore, Hindistan, Meksika, Japonya, İtalya ve Rusya, Brezilya ile ticaret nasıl yapılır? Tüketim alışkanlıkları, dağıtım kanalları, tedarik zincirleri, yurt dışı müteahhitlik sektöründe, sağlık turizmindeki ve film, yüksek teknoloji ve yaşam bilimler sektörlerindeki fırsatlar, kamu ihaleleri ve bu ihalelere katılmamız ile ilgili sorunlar, yeni projelerin yaratacağı fırsatlar, ülkede gerçekleşen fuarlar, fuar öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmelidir? İhracatımızın arttırılması için öneriler, pazara giriş stratejileri ve zorlukları, Brezilya'da iş yapma, iş kültürü, şirket kurma prosedürleri, iş yapmanın maliyeti ve zorlukları,  yatırım olanakları, teşvikleri, yatırım yapılabilecek sektörler, eyaletler, distribütör ve acentelerle çalışmanın avantajları, Covid-19 salgını ile ülke sosyal hayatında ve ekonomide gerçekleşen değişimler, alınan önlemler, pandeminin turizme ve ticaret etkileri,  gümrük mevzuatı ve uygulamaları, gümrüklerde yaşanan sorunlar, ihracat prosedürleri, ithalat mevzuatı, ithalatı serbest ürünler, ithalatı düzenlenmiş ürünler, ithalatı yasaklanmış ürünler, ithalatta aranan belgeler,  gıda ürünleri ithalatında mevzuat, tarifeler ve diğer vergiler, vergi oranlarının yüksekliği genel olarak gümrük vergileri, tarife dışı engeller, anti-damping, korunma önlemleri ve telafi edici vergiler, ithalat lisansı sorunu, ürün standartları ile ilgili uygulamalar, etiketleme, markalama, paket ve ambalajlama, ticarette uygulanan standartlar, vize sorunu, para transferleri ilgili sorunlar, ithalatçıların ABD Dolarına erişiminde yaşanan sorunlar, önümüzdeki dönem için pandemi dönemi ve sonrasında, Brezilya, için sosyal ve ekonomik öngörüler, muhtemel AB-Mercosur STA anlaşmasının ülkemiz ihracatına olumsuz etkileri, Türkiye-Mercosur arasında devam eden STA görüşmeleri, gıda ve hijyen sektörünün durumu, Covid-19 salgınının Brezilya'ya etkisi, Brezilya  pazarı için SWOT analizi, pazarda karşılaşılabilecek problemler, kurdaki aşırı değişimlerin ticarete etkileri, sanal fuar, sanal ticari ve alım heyeti programları ve e-ticaretin, reklam ve diğer tanıtım faaliyetlerinin  sağlayacağı fırsatlar, SWOT analizi kapsamında güçlü yönler olarak Büyük Orta Sınıf (nüfusun yarısı), Milyonerler Sınıfı (yaklaşık 160 bin kişi) ve genç nüfus ve nüfus artış hızı; zayıf yönler olarak Yüksek ve Karmaşık Gümrük Vergileri, Sertifikasyon Şartları, Bürokratik İşlemler, Dil Bariyeri; Fırsatlar olarak Coğrafi konum – Latin Amerika'ya erişim, özelleştirmeler ve yatırım fırsatları, STA açılımları, Türk ürün ve kültürüne ilgi ve tehditler olarak da Müşteri alışkanlıkları, çevre ülkelerle olan köklü ekonomik bağlar (Mercosur), AB STA'sı ile siyasi ve ekonomik istikrarsızlık gibi konulara yer vermiştir.

DIŞ TİCARET 

Genel Durum 

2019 yılında 224 milyar dolarlık (%-7 azalan) ihracatla dünyada %1,2 pay ile 26. sırada olan Brezilya, 177 milyar dolarlık (%-2 azalan) ithalatla dünyada %0,9 pay ile 29. sıradadır.

Brezilya, geleneksel pazarı olan Amerika kıtası ve Avrupa Birliği'nin yanında son dönemde Afrika, Orta Doğu ve Körfez, Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına ihracatını önemli ölçüde artırmıştır. Güney-Güney ticareti olarak tanımlanan ve dünya ticaretinde giderek daha ağırlık kazanan eğilimde Brezilya'nın payı büyüktür. Brezilya ihracatta sergilediği başarısını ihraç mallarını çeşitlendirerek ve geleneksel pazarlarının dışında kalan pazarlara açılarak elde etmiştir. Tarım ürünlerinin yanı sıra uçak, otomotiv, demir, kimyasallar, makine, ayakkabı, kâğıt, elektrik ve elektronik gibi endüstri ürünleri de önemli ihraç kalemleri arasına girmiştir. 

Başlıca Ürünler İtibarı ile Dış Ticaret 

İhracat 

Brezilya'nın 2019 yılı ihracatında başlıca ürünler arasında; soya fasulyesi, ham petrol, demir cevherleri, mısır, odun hamuru, tavuk eti (dondurulmuş), soya yağı, petrol yağı, sığır eti, şeker ilk sıralarda yer almaktadır.

İthalat 

Brezilya'nın 2019 yılında ithal ettiği ürünler arasında; petrol yağı, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, telefon cihazları, sondaj ve üretim platformları, elektronik devreler, dozlandırılmış ilaçlar, haşarat öldürücüler, borular, kimyasal gübreler, otomobiller, serum ve aşılar ilk sıralarda yer almaktadır.

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret 

İhracat 

Brezilya'nın ihracat yaptığı başlıca ülkeler Çin, ABD, Hollanda, Arjantin, Japonya, Şili, Meksika, Almanya, İspanya, G. Kore olup, ülkenin ihracatında Türkiye %1 pay ile 26. sıradadır.

İthalat 

Brezilya'nın ithalat yaptığı başlıca ülkeler Çin, ABD, Arjantin, Almanya, G. Kore, Hindistan, Meksika, Japonya, İtalya ve Rusya'dır. Ülkenin ithalatında Türkiye %0,3 pay ile 44. sıradadır.

TÜRKİYE ile TİCARET

Genel Durum 

2019 yılında Brezilya'ya ihracatımız 478 milyon dolar (bir önceki yıla göre %2 azalma), ithalatımız ise 2 459 milyon dolar (bir önceki yıla göre %25 azalma) olup, Brezilya ile ticarette Türkiye'nin 1.981 milyon dolar dış ticaret açığı verdiği gözlenmektedir.

Türkiye'nin Brezilya'ya İhracatında Başlıca Ürünler 

Brezilya'nın 2019 yılı toplam ithalatı dikkate alındığında; 

-Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat (GTİP:2836) ithalatının %18'i (60 milyon $) 
-Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) (GTİP:0802) ithalatının %32'si (31 milyon $) 
-İnşaat demiri (GTİP:7214) ithalatının %30'u (24 milyon $) 
-Demir veya alaşımsız çelikten profiller (GTİP:7216) ithalatının %40'ı (17 milyon $) 
-Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) (GTİP:7213) ithalatının %49'u (15 milyon $) 
-Çimento (GTİP:2523) ithalatının %34'ü (15 milyon $) 
-Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (GTİP:2833) ithalatının %9'u (15 milyon $) 
-Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb. (yüzme kıyafetleri hariç) (GTİP:6204) ithalatının %7'si (15 milyon $) 
-Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç) 08. fasıldaki sert ve kabukluların karışımları (GTİP:0813) ithalatının %37'si (13 milyon $) 
-Yaprak tütün ve tütün döküntüleri (GTİP:2401) ithalatının %46'sını (9 milyon $) Türkiye'den yapıldığı görülmektedir.

Türkiye'nin Brezilya'dan İthalatında Başlıca Ürün Grupları:

-Yağlı tohum ve meyveler, saman ve kaba yem
-Metal cevherleri, cüruf ve kül
-Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
-Demir ve çelik
-Canlı hayvanlar
-Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat
-Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
-Makineler, mekanik cihazlar ve aletler
-Eczacılık ürünleri
-Kâğıt ve karton ve bunlardan eşya

BREZİLYA'YA İHRACATTA BAŞLICA POTANSİYEL SANAYİ, TARIM, VE GIDA ÜRÜNLERİ

Hazır Giyim, Demir Çelik, Halı, Beyaz Eşya, Mobilya, Elektrikli Makineler ve Kablolar, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Ev Tekstili, Malzemeleri, Sert Kabuklu Meyveler, Bisküvi, Konserve Meyve Sebzeler, Meyveler, Makarna, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Meyve Suyu, Maya, Domates Salçası, Alkolsüz İçecekler, 

Brezilya ülke profiline https://ticaret.gov.tr/data/5f03238413b876ced4013ae9/Brezilya.pdf linkinden ulaşılabilir.

Brezilya pazarıyla ilgili bilgilere, https://ticaret.gov.tr/data/5eb2945113b8766158d41561/BREZ%C4%B0LYA%20PAZAR%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%C4%B0.pdf linkinden  ulaşılabilir.

Brezilya ihracatta potansiyel ürün matrisletrine https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/brezilya/potansiyel-urun-matrisleri linkinden ulaşabilirsiniz. 

Brezilya'daki Covid 19 ile ilgili gelişmelere https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/brezilya/ulke-profili/kovid-19-gelismeleri linkinden ulaşılabilir.

T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşesi Cansu DİNÇER ZEYBEK'in sunumu ve anlatımı sonrasında katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.

WEBINAR ÇERÇEVESİNDE SAYIN CANSU DİNÇER ZEYBEK TARAFINDAN YAPILAN SUNUMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ